De mergellandschapen.

Mergellander uit de gevarenzone.

Dertig jaar heef't het ras over zijn comeback gedaan. Van bija niks naar ruim 1.500 exemplaren tussen begin jaren negentienzeventig en nu. De Mergellander is daardoor uit de gevarenzone en wordt met langer echt bedreigd in zijn voortbestaan. Niet dat er nu ruim voldoende dieren van dit Limburgse ras zijn, maar de situatie geeft reen tot tevredenheid.

Bioloog Henk Hillegers verdient een medaille. Bijna dertig jaar geleden stapte deze bioloog naar de laatste herder met Mergellanders en maakte op basis van diens informatie een rasbeschrijving van dit oeroude ras. Met dit 'ideaalplaatje' zocht hij schapen die er het dichtste bij kwamen en fokte stap voor stap dit sierlijke schapenras terug.

Het was natuurlijk gunstig dat deze belangrijke stappen werden gezet door een bioloog. Mergellanders zijn schapen van de mergelgrond. Dat is logisch. Nou zijn mergellandschappen veelal erg interessant voor natuurbeschermers en biologen, aangezien daar planten groeien die zeer karakteristiek zijn voor deze kalkrijke gebieden. Het lag voor de hand cm op die natuurterreinen de schapen te zetten die er het beste passen. Mergellanders dus. De resultaten van deze begrazing waren en zijn uitstekend: Limburg beschikt over unieke natuurterreinen met een bijzondere flora en fauna.

Het succes van het Mergellanderschaap kent nog een pijler: ook in Ijmburg kopen steeds meer mensen een mooi vrijstaand huis met cen stukje grond erbij. Om er het gras kort te houden zetten ze schapen op die grond. En wat ligt meer voor de hand dan daar een oer~Limburg ras voor te kiezen?

Het stamboek 'Oos Mergelland Sjaop' is dan ook cen zeer actieve verenging. Zij doet van alles om de Mergellander te promoten en daardoor valt voor veel beginnende fokkers in onze meest zuidelijke provincie gauw de keuze op dit ras. Maar het stamboek heeft ook de belangrijke doelstelling enkele grote kuddes Mergellandschapen aan het grazen te krijgen. Dat is ze gelukt ook. Inmiddels zijn er drie, een op de Bemelerberg, een op de Sint-Pietersberg en een in het Geuldal. En wellicht komen er nog meer. Er zijn plannen om Mergellanders in te gaan zetten op de grond langs het zogeheten 'Miljoenlijntje', een stoomtrein in de buurt van Kerkrade, maar dat is nog met zeker.

Wel zeker is dat de kwaliteit van de Mergellanders in de kuddes erg goed is geworden in de afgelopen jaren. Daarbij gaat het vooral cm het exterieur. De kopvorin is sterk verbeterd, vooral de voor dit ras kenmerkende gebogen neuslijn. Ook is de kleuraftekening op de kop stukken beter geworden. De kop moet echt bont zijn: donkere vlekken op een lichte ondergrond.

Mergellanderooien worden aan huis gekeurd. Behalve de genoemde kop ziin er nog tal van aspecten waar de dieren op worden beoordeeld, hij elkaar zijn dat er wel twintig. De, hoogtemaat is erg belangrijk, want het Mergellandschaap is vrij fors. Ook de wolkwaliteit telt zwaar, omdat er af en toe nog een dier voorkomt met teveel gekrulde wol. Bij de Mergellander moet de wol fijn, lang en golvend zijn.

De rammen worden op de jaarlijkse rammendag gekeurd. Om lammeren te laten registreren in het stamboek mag er alleen met goedgekeurde rammen worden gefokt. Overigens, is 'Oos Mergelland Sjaop', nog een open stamboek, Fokonzuivere dieren kunnen nog opgenomen in register of in het hulpstamboekboek. Want ondanks dat er in die dertig jaar zoveel Mergellanders terug zijn gekomen, wordt er heel af en toe een onzuiver dier gebruikt om bepaalde raskenmerken erin te fokken.

Meer informatie over de Mergellander (043)6080024.

Artikel overgenomen uit De mergellander febr. 2000 no 2 door JACQUES ENGELEN.